INFORMATION FÖR DIG SOM SÖKER UTBILDNING

Höj kompetensen och få drömjobbet

Tigerns Industribemanning har som filosofi att vara länken mellan företagens resursbehov och den arbetssökandes kompetens. Vi erbjuder flera lösningar för att matcha rätt person till rätt jobb. Ett av dem är att utbilda och kompetenshöja dig som söker jobb.

Kanske har du som sökande en bra grundutbildning men saknar vissa specifika kompetenser? Eller har du erfarenhet men behöver ett bevis på dina kunskaper.

Tillsammans med företag, organisationer och kommuner kan vi fram unika utbildningar, anpassade efter arbetsmarknadens behov.

  • Kompetenshöjning – Utbildning för att höja den sökandes kompetenser vilket ökar attraktiviteten på arbetsmarknaden och möjligheten att få jobb. Utbildningarna som erbjuds är anpassade till branschens behov, idag och för framtiden.
  • Kompetensförsörjning – Utbildning specifikt utformad för en tjänst på ett företag vilket innebär att vi ser till att den arbetssökande får de kunskaper och färdigheter som företaget söker.

TIGERNS INDUSTRIBEMANNINGS UTBILDNINGSPROCESS

Fyra steg till en ny karriär

  1. Intresseanmälan – Kontakta oss så kartlägger vi behov och kompetens
  2. Komplettering – Saknas något kontaktas du för komplettering
  3. Urval – Om antal sökande är fler än platser görs ett urval, men vi försöker hjälpa så många som möjligt
  4. Besked – Du kontaktas för besked och eventuell studieplan

KOMPETENSHÖJNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Aktuella utbildningar

Här nedan hittar du aktuella utbildningar och uppdrag för kompetensförsörjning. Kontakta oss om du är intresserad!

UTBILDNING